Kaip skaitytojai naudojasi bibliotekomis 2010 m. JAV ir Lietuvoje

JAV bibliotekininkystės tyrimų ir paslaugų organizacija OCLC atliko tyrimą, kaip JAV skaitytojai naudojasi bibliotekomis 2010 m. Pateikti duomenys apibūdina bibliotekų socialinį, ekonominį, kultūrinį ir šviečiamąjį poveikį JAV visuomenei. Atlikus tyrimą paaiškėjo įdomūs faktai:
  • Kasdien viešųjų bibliotekų darbuotojai konsultuoja 300000 amerikiečių darbo paieškos klausimais.
  • Verslininkai, turintys nedideles įmones, ir samdomi darbuotojai 2.8 mln. kartų per mėnesį naudojasi bibliotekų ištekliais su verslu susijusiais tikslais.
  • Du trečdalis amerikiečių turi skaitytojo pažymėjimą.
  • Kasdien 147000 amerikiečių apsilanko nemokamuose kompiuterių mokymo kursuose, kurių rinkos kaina siekia 2,2 mln. JAV dolerių.
Lietuvoje bibliotekų vaidmuo skaitytojų gyvenime irgi tampa reikšmingesnis. Tą rodo projekto "Bibliotekos pažangai" poveikio vertinimo tyrimai (2009-2010 m. m.) ir naujausio dr. Ugnės Rutkauskienės, poveikio vertinimo koordinatorės, pristatyti rezultatai:
  • Palyginus su ankstesniais metais bibliotekos dvigubai padaugėjo naujų vartotojų.
  • 27% vartotojų internetu gali naudotis tik bibliotekoje, t.y. biblioteka tampa svarbia interneto prieigos vieta.
  • 63% vartotojų naudojasi internetu bibliotekoje - dažniau, negu kitose vietose (pvz., namuose, darbe ir kt.).
  • Beveik du kartus išaugo apmokytų naudotis IT bibliotekose vartotojų skaičius.
  • Palyginus su ankstesniais metais bibliotekose augo naudojimasis laisvalaikio ir kultūros, darbo ir komercijos, sveikatos ir e-valdžios interneto ištekliais.
Džiūgu matyti, kad bibliotekos svarbios ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje :).

Parengta pagal:

How libraries stack up: 2010 [interaktyvus]. [2010]. [žiūrėta 2010 m. balandžio 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/reports/pdfs/214109usf_how_libraries_stack_up.pdf
RUTKAUSKIENĖ, Ugnė. Poveikio vertinimo tyrimai: pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje [interaktyvus]. [2010]. [žiūrėta 2010 m. balandžio 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bibliotekospazangai.lt/Dokumentai%20prie%20naujienu/BP_Poveikio%20vertinimo%20tyrimai.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai