ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas dalinsis vadybinėmis kompetencijomis su Lietuvos viešosiomis bibliotekomis

Šiandien, kovo 22 d., prasideda nuotolinis mokymosi kursas „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“, kurio tikslas suteikti viešųjų bibliotekų darbuotojams žinių ir praktinių gebėjimų naudotis ir taikyti viešuosius ryšius bibliotekos veikloje. Nuotolinio mokymosi kurso „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ dėstymo nuotoliniu būdu (kuravimo) paslaugų pirkimo konkursą laimėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Šis kursas – yra projekto „Bibliotekos pažangai“ dalis. Projektą 2008-2011 m. įgyvendina Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto „Bibliotekos pažangai“ tikslas - stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.

Viešieji ryšiai yra gana nauja ir labai populiari šiuolaikinėse organizacijose komunikacijos ir valdymo sritis, nes ribotų išteklių ir didėjančios socialinės atsakomybės kontekste organizacijų sėkmė siejama, visų pirma, su patikimumu, gera reputacija ir įvaizdžiu bei matomumu. Būtent to labai dažnai pasigenda bibliotekos ir bibliotekininkai: mūsų profesijos reitingai nėra aukšti, bibliotekų įvaizdis visuomenėje neatitinka bibliotekų siekių ir besikeičiančios realybės. Dažnai juntame, kad pačių bibliotekininkų ir aplinkos požiūris į bibliotekas ir jų vertinimas yra labai skirtingas. Norėdami suartinti šiuos požiūrius ir pakeisti sustabarėjusias nuostatas, galime pasitelkti viešuosius ryšius, kad galėtume profesionaliau bendrauti su skirtingomis auditorijomis, įtikinamai ir tinkamai pristatyti biblioteką vietos ir šalies politikams, žiniasklaidai, jaunimui, „parduoti“ bibliotekos idėją, kuria mes patys tikime. Tam reikia gebėti analizuoti besikeičiančią aplinką, suvokti skirtingų auditorijų vertybes ir mąstymo modelius, o svarbiausia – patiems gerai žinoti, kurlink eina biblioteka, kokią naudą ji duoda ir duos ateityje bendruomenei, kaip ji prisideda prie kiekvieno individo gyvenimo kokybės.

Pagrindiniai kurso „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ uždaviniai:

  • Suteikti žinių apie bendravimo su skirtingais bibliotekos suinteresuotais (vartotojais, žiniasklaida, valdymo ir finansavimo institucijų atstovais bei kt.) ypatumus.
  • Paaiškinti, kaip parengti viešųjų ryšių programą bibliotekoms.
  • Išmokyti suformuoti bibliotekos paslaugų bendruomenei paketą.
  • Paaiškinti, kaip galima užmegzti stiprius partnerystės ryšius su įvairiomis organizacijomis.
  • Paskatinti besimokančiuosius savarankiškai perprasti, gilintis ir taikyti praktikoje viešųjų ryšių gudrybes, siekiant sukurti bibliotekos pasitikėjimą, reputaciją, matomumą, gerą vardą ir tinkamą vertinimą.
7 savaičių trukmės kursą „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ sudaro šešios pamokos, kurios įtvirtinamos savikontrolės klausimais arba praktinėmis užduotimis. Tokiu būdu viešųjų bibliotekų darbuotojai turės puikią galimybę išanalizuoti savo bibliotekos organizacijos kultūrą remiantis Kameron ir Quinn tipologija, atlikti bibliotekos SSGG analizę, parengti bibliotekos pristatymą valdžios ir finansinėms publikoms, parašyti pranešimą žiniasklaidai ir bibliotekos paslaugų vaikams vertinimą bei parengti viešųjų ryšių programą.

Kurso kuratorės Jurgita Kunigiškytė, Ieva Sudmantaitė, Kristina Lymantaitė ir Jelena Saikovič linki viešųjų bibliotekų darbuotojams entuziazmo, kūrybingų minčių ir turiningo bendradarbiavimo!

Pavasaris - puikiausias metas semtis naujų žinių!

Komentarai

Populiarūs įrašai