Bibliotekininkų žvilgsnis į ateitį: nauji plėtros ir pokyčių scenarijų projektai

Žymusis vadybos teoretikas Peteris Druckeris yra pasakęs, kad "geriausias būdas numatyti ateitį - ją sukurti". Regis, bibliotekininkai bando pritaikyti šį posakį praktikoje, pasitelkę vadyboje plačiai taikoma planavimo metodą - scenarijų kūrimą.

Šis metodas pradėtas taikyti dar 1940-aisiais kariuomenėje, tačiau vėliau taikytas verslo ir nepelno organizacijose, valstybės institucijose nustatant strategines plėtros kryptis bei bandant suvaldyti pokyčius. Scenarijų kūrimas yra sprendimų priėmimo būdas ir priemonė, kai organizacijos, apmąstydamos įvairius, netgi sunkiai pastebimus veiksnius, turinčius įtaką jų išlikimui ir plėtrai, suformuoja aibę ateities plėtros versijų. Scenarijai yra savotiškos ateities istorijos, kurios atskleidžia tam tikras organizacijų plėtros galimybes ir grėsmes. Manoma, kad naudingas ne tik rezultatas (pats scenarijus), bet ir jo kūrimo procesas. Scenarijų kūrimas nėra tiesiog ateities įsivaizdavimas, sėkmingas scenarijų rutuliojimas reikalauja vadovautis tam tikromis taisyklėmis (Why scenarios, b.d.). Daugiau apie scenarijų kūrimo metodą galima pasiskaityti čia.

Įvairių šalių bibliotekininkai nusprendė išnagrinėti įvairias bibliotekų ateities plėtros galimybes, grėsmes ir pokyčius. Šiais metais Amerikos mokslinių bibliotekų asociacija pradėjo vykdyti projektą " Numatant mokslinių bibliotekų ateitį: scenarijų kūrimas" (Envisioning Research Library Futures: A Scenario Thinking Project). Projekte siekiama pasinaudoti kolektyvine asociacijos narių patirtimi bei įžvalgomis ir kartu sukurti galimus mokslinių bibliotekų ateities plėtros scenarijus atsižvelgiant į potencialiai svarbius aplinkos veiksnius ir jų galimą poveikį bibliotekų veiklai ir paslaugoms. Duomenis scenarijų kūrimui planuojama surinkti jau šį pavasarį, o pačius scenarijus paskelbti rudenį.

Dar vieną scenarijų kūrimo projektą, šį kartą skirtą akademinių bibliotekų ateities numatymui, 2009-2011 m. vykdo Jungtinės Karalystės partnerių tinklas (Britų biblioteka, Jungtinis informacijos sistemų komitetas (JISC), Mokslo informacijos tinklas (RIN), JK mokslinių bibliotekų asociacija (RLUK) bei Kolegijų, nacionalinių ir universiteto bibliotekų draugija (SCONUL)). 2010-2011 m. projekto "Ateities akademinės bibliotekos" komanda numatė surengti seminarų, skirtų ateities scenarijams sukurti, ciklą. Seminaruose dalyvaus ne tik bibliotekininkystės specialistai, bet tyrinėtojai, studentai, informacijos ir komunikacijos technologijų specialistai, bibliotekų remėjai ir kt.

2009 m. buvo paskelbta Naujojo Pietų Velso apskrities viešosios bibliotekos (Australija) inicijuoto projekto, kuriuo siekta numatyti bibliotekų ateities scenarijus 2030 metams, ataskaita "Knygų pabaigos scenarijai: alternatyvi Naujojo Pietų Velso bibliotekų tinklo ateitis 2030 m." (The Bookends Scenarios: Alternative Futures for the Public Library Network in NSW in 2030). Daugiau negu 150 bibliotekų darbuotojų, užimančių skirtingas pareigas, dalyvavo svarstant bibliotekų ateitį. Projekto metu išsirutuliojo keturi galimi viešųjų bibliotekų ateities scenarijai.

Daugiau informacijos pateikiama projektų svetainėse ir ataskaitose.

Parengta pagal:

The Bookends Scenarios: Alternative Futures for the Public Library Network in NSW in 2030 [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.sl.nsw.gov.au/services/public_libraries/publications/docs/bookendsscenarios.pdf

Libraries of the future [interaktyvus]. [b. d.] [žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.futurelibraries.info/content/

Transforming research libraries [interaktyvus]. [žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.arl.org/rtl/plan/scenarios/index.shtml

Why scenarios [interaktyvus]. [b.d.] [žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.gbn.com/about/scenario_planning.php

Komentarai

Populiarūs įrašai