Antropologija ir bibliotekos paslaugos, arba kaip sukurti studentų akademinę biblioteką

Tobulindamos savo paslaugas bibliotekos paprastai atlieka vartotojų apklausas, pasitelkia ekspertų nuomonę, nuolat seka profesinę literatūrą apie bibliotekininkystės naujoves. Bet tikriausiai labai nedaug bibliotekų žino, kaip paskatinti pačius vartotojus sukurti savo biblioteką.

Paprastai vartotojų apklausos - ar tai būtų anketos, ar interviu - remiasi tam tikrais lūkesčiais, kurie gali būti grindžiami mokslinėmis teorijomis, bibliotekininkystės tendencijomis, mūsų požiūriais apie tai, kaip vartotojai turėtų naudotis biblioteka. Todėl visa tai, ką sužinome neretai neatspindi vartotojų specifinio gyvenimo konteksto, požiūrio į biblioteką, jų lūkesčių.

Šiame straipsnyje norėčiau pristatyti originalų Fresno valstybinio universiteto Henry Maddeno bibliotekos sprendimą tobulinant paslaugas ir vartotojų aptarnavimo erdves.

Tam, kad daugiau sužinotų apie bibliotekos vartotojus - buvo orientuojamasi į studentus - pasitelkta antropologų komanda, kuri atliko etnografinį studentų tyrimą. Etnografinio tyrimo esmė yra tai, kad tyrinėtojas gali geriausiai pažinti tiriamą objektą tik jo įprastoje aplinkoje, natūraliame kontekste. Atlikdami etnografinius tyrimus mokslininkai renka duomenis įvairiais būdais - stebėdami žmones, kuriuos tiria, apklausdami juos, filmuodami, modeliuodami ir vaidindami įvairias situacijas, analizuodami užrašytus žmonių pasakojimus ir kt.

Pritaikyti etnografinį metodą H. Maddeno bibliotekoje paskatino 2007 m. tyrimas, atliktas Rochesterio universitete. Tyrimą atliko antropologų mokslininkų ir studentų komanda. Bendraudami su Fresno valstybinio universiteto studentais (tyrimas apėmė daugiau nei 200 žmonių), jie nagrinėjo įvairius studentų gyvenimo aspektus: kaip jie organizuoja savo laiką, kaip mokosi, kaip naudojasi bibliotekos paslaugomis. Tiriant šiuos aspektus naudoti įvairūs būdai - pavyzdžiui, dalis tiriamųjų buvo aprūpinta universiteto pastatų žemėlapiais, bloknotais ir vaizdo kameromis, kad fiksuotų savo įprastos dienos įvykius bei mintis. Dar vienas įdomus tyrimo būdas - bibliotekos paslaugų situacijų modeliavimas, kuomet tyrėjai kartu su studentais vaidino aptarnavimo situacijas. Tai padėjo giliau suprasti studentų lūkesčius, požiūrį į biblioteką. Studentai galėjo apibūdinti įvairius savo patyrimus piešdami. Viešose universiteto erdvėse tyrinėtojai pastatydavo lentas su popieriaus lapais, kuriuose prašydavo nupiešti, kaip studentai jaučiasi, pavyzdžiui, atlikdami užduotis/rengdami projektus raštu. Taigi matome, kad metodų įvairovė išties labai didelė, be to, daugelis iš jų labai žaismingi ir atpalaiduojantys, kad paskatintų studentų saviraišką.

Norėčiau pasidalinti čia kai kuriais įdomesniais tyrimo rezultatais:

  • Studentai atlieka įvairias užduotis ir derina skirtingus vaidmenis (tėvų, vaikų, darbuotojų ir kt.) vienu metu, todėl biblioteka turėtų rasti būdus leisti jiems efektyviau atlikti šias užduotis. Bibliotekoje turėtų būti vietų mokymuisi ramioje netriukšmingoje aplinkoje, bet taip pat ir atsipalaidavimo vietų, kur būtų galima pavalgyti, pabendrauti, paskambinti.

  • Mokydamiesi ir atlikdami užduotis studentai neretai patiria stresą, spaudimą, frustraciją, todėl biblioteka galėtų pagelbėti jiems greičiau susiorientuoti bibliotekos ištekliuose ir paslaugose, kai jiems sudėtinga tą padaryti. Pavyzdžiui, tyrinėtojai rekomenduoja įsteigti mobilų konsultavimo punktą, kuris leistų greitai atsakyti į studentų klausimus, iškylančius renkant literatūrą ar atliekant kitas užduotis. Teikiant ir reklamuojant tokias ir kitas pagalbos paslaugas svarbu apibūdinti studentų problemines situacijas ir paslaugų naudą studentų žodžiais - pvz., "stresas", "paini užduotis", "trūksta laiko".

  • Nagrinėjant bibliotekos interjero dizaino poreikius paaiškėjo, kad studentams reikia labai įvairios paskirties erdvių - pavyzdžiui, socialinių erdvių, kuriose galima būtų pabendrauti ir pailsėti, pažiūrėti televizorių, pavartyti laikraščius ar žurnalus. Studentai taip pat jautė poreikį atsikratyti egzaminų sesijos ar užduočių sukeliamo streso, nemažai jų savo piešiniuose vaizdavo vandenį (pvz., fontanus).

Tai tik kelios iš gausybės rezultatų ir rekomendacijų, visą studiją galima rasti internete šiuo adresu. Studijoje ne tik tekstas, bet ir nuotraukos, studentų piešiniai, filmuota medžiaga.

Tikiuosi, kad su ja susipažinti bus įdomu tiek bibliotekininkams, tiek studentams. Malonaus skaitymo!

Parengta pagal:

DELCORE H. D. et al. The library study at Fresno State [interaktyvus]. 2009 [ žiūrėta 2010 m. kovo 21 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.csufresno.edu/anthropology/ipa/TheLibraryStudy(DelcoreMulloolyScroggins).pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai