Bobcatsss 2010 – bibliotekininkystės ir informacijos studentų konferencija: turinys ir įspūdžiai

Tarptautinė konferencija – nauja patirtis ir iššūkis pradedantiesiems bibliotekininkystės specialistams. Vieta, kur tu gali pristatyti save, pamatyti ką daro kiti ir gauti naujų idėjų ir stimulą judėti į priekį. Taip galima apibūdinti kasmetinę tarptautinę bibliotekininkystės ir informacijos studentų konferenciją – BOBCATSSS 2010, kuri šiais metais vyko Parmigiano Reggiano sūrio gimtinėje – Parmoje (Italija).

Kasmet konferencijos organizatoriai bando surasti aktualią ir probleminę temą, kuri yra įdomi bibliotekininkystės ir informacijos mokslų atstovams iš viso pasaulio, apie kurią reikia diskutuoti, dalintis patirtimi ir ieškoti jos sprendimo būdų. Todėl šių metų konferencijos tema buvo: Įveikiant skaitmeninę atskirtį: ar bibliotekos teikia prieigą visiems? (Bridging the digital divide: libraries providing access for all?)

Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Italijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Vokietijos, Latvijos, Švedijos, Vengrijos, Kroatijos, Ispanijos, Olandijos, Turkijos, Austrijos, Danijos, Lenkijos, Belgijos, Šveicarijos ir Graikijos. Iš viso buvo atsiųsta 110 paraiškų, skirtų pranešimams, diskusijoms ir stendiniams pranešimams.

Lietuvai atstovavo 6 dalyviai, kurie parengė du pranešimus. Pirmasis pranešimas parengtas bibliotekininkystės ir informacijos absolventės Julijos Zemcovos ir ketvirtakursio Edvaldo Baltrūno pavadinimu Intranetas bibliotekininkų darbo lengvinimui: Lietuvos akademinių bibliotekų atvejis (Intranet for making the life of library staff easier: the case of Lithuanian academic libraries), vadovaujant lekt. dr. Zinaidai Manžuch ir doc. dr. Jurgitai Rudžionienei. Pranešimas buvo skaitomas sekcijoje Lyderystė ir vadovavimas.

Pranešimo tikslas buvo pristatyti Intraneto galimybes, privalumus ir būdus, kaip ši sistema galėtų prisidėti prie vidinės bibliotekos informacijos ir komunikacijos sklaidos. Taip pat, remiantis Lietuvos akademinių bibliotekų tyrimų rezultatais, atliktais 2009 m. pavasarį, buvo pristatytas akademinių bibliotekų atstovų požiūris į intranetą ir jam keliamus reikalavimus, naudojimosi intranetu tikslus ir pobūdį Lietuvos akademinėse bibliotekose.

Antrasis pranešimas parengtas bibliotekininkystės ir informacijos absolvento Mindaugo Raguočio Komunikacijos fakulteto alumnai: bibliotekininkystės ir informacijos absolventų karjeros galimybės (Alumni of the Faculty of Communication: career opportunities of librarianship and information science graduates), vadovaujant lekt. Ramunei Petuchovaitei. Pastarasis pranešimas buvo skaitomas sekcijoje XXI amžiaus specialistų rengimas. Pranešimo tikslas buvo aptarti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos (informacijos) absolventų karjeros kelius. Buvo pristatytos dabartines absolventų darbo sritys, darbo keitimo dažnumas, vidutinis darbo užmokestis, bibliotekininkystės ir informacijos studijų metų įgytų įgūdžių ir žinių panaudojimas darbe ir kiti susijusę klausimai. Pranešimas parengtas remiantis 2009 metais atlikto absolventų, baigusiųjų Komunikacijos fakultetą 1992-2008 metais, tyrimo duomenimis.

Konferencijos metu buvo daug kalbama apie bibliotekos vaidmenį viso gyvenimo mokymosi procese, apie bibliotekininkų specialybės įvaizdį bei naujus iššūkius, su kuriais šiandien susiduria bibliotekininkystės ir informacijos specialistai. Kadangi konferencijos programa buvo itin gausi, ji pasižymėjo ir keletu įvairesnių pranešimų. Ypač įdomų pranešimą apie benamių aptarnavimą JAV parengė Julie Ann Winkelstein, Edwin-Michael Cortez (US, Tennessee). Pranešimo tema: Kaip ir kodėl viešosios bibliotekos turėtų palengvinti ir lengvina benamių naudojimąsi internetu: žvilgsnis į programas, kliūtis ir politinį klimatą (How and why public libraries can, should and do facilitate the use of the Internet by the homeless: a look at the programs, barriers and political climat). Amerikoje, apie 800 tūkst. žmonių yra benamiai, kurių nemaža dalis yra dažni bibliotekos lankytojai. Tokie žmonės aktyviai naudojasi interneto teikiamais privalumais: bendrauja socialinėse tinkluose, kuria savo tinklaraščius, palaiko ryšių su draugais ir artimaisiais pasitelkdami naująsias technologijas. Čia labai išryškėja bibliotekininko kaip tarpininko, žmogaus galinčio sumažinti informacijos atskirtį, suteikti prieigą prie kompiuterizuotų darbo vietų ir padėti tokiam žmogui socializacijos procese vaidmenys. Pranešimo klausytojams buvo išsakyta ir kitokia bibliotekų pozicija. Kai kurių bibliotekų atstovai Jungtinėse Amerikos Valstijose palankiai žiūri į benamių aptarnavimą, kiti neigiamai. Tokia pat problema iškyla ir Lietuvoje. Iš vienos pusės, biblioteka (ypač viešoji) turi suteikti prieigą prie informacijos visiems (IFLA/ UNESCO Viešųjų bibliotekų manifestas), iš kitos pusės, benamiai trikdo kitus bibliotekos lankytojus. Todėl kyla klausimas: koks turi būti pasiektas konsensusas? Kaip suderinti visų lankytojų interesus, poreikius ir lūkesčius?

Kolegos iš Lenkijos Varšuvos universiteto Lukasz Kolodziejczyk ir Malgorzata Szykielewska pateikė interaktyvų pristatymą IKT švietimas ir prieiga viešosiose bibliotekose: bibliotekų plėtros programa (ICT education and access in public libraries: library development program) apie Lenkijoje plėtojamus Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir Lenkijos valstybinės paramos sulaukusius projektus bibliotekoms. Šie projektai, kaip ir Lietuvoje vykdoma iniciatyva Bibliotekos pažangai, yra svarbus žingsnis modernizuojant bibliotekas ir steigiant jose mokymo centrus. Projekto veikla nukreipta į du svarbiausius modernios bibliotekos elementus: bibliotekininkų mokymą, kad jie galėtų būti kompetentingais informacijos ir interneto vedliais, ir bibliotekų kompiuterizavimą, kad bibliotekos vartotojai galėtų naudotis nauja kompiuterine technika ir sparčiu interneto ryšiu.

Konferencijos metu Italija tik patvirtino kultūros ir skonio harmonijos tėvynės statusą: organizatoriai pasistengė konferencijos dalyvius supažindinti ne tik su itališka virtuve, o ypač regioninėmis garsenybėmis Parmezano sūriais, Parmos saldžiaisiais kumpiais, bet ir kultūros vertybėmis: vakarinėje dalyje aplodismentais palydėtas operinis dainavimas bei fortepijono meistras.

Kita Bobcatsss konferencija planuojama 2011 m. vasario 28 – kovo 2 dienomis Vengrijoje, Szombathely mieste. Konferencijos organizatoriai – studentai ir dėstytojai iš Szombathely (Vengrija), Eisenstadt‘o (Austrija) ir Oslo (Norvegija) universitetų. 2011 m. konferencijos tema Naujųjų būdų beieškant (Finding new ways). Joje bus koncentruojamasi į naujų bibliotekų, bibliotekininkų veiklos, bibliotekininkystės mokslo metodų paiešką. Šiuo metu jau paviešintos pagrindinės kitų metų renginio potemės:

 • Naujos vartotojų grupės (New user groups).
 • Biblioteka kaip socialinė susitikimo vieta/trečioji vieta (The library as a social meeting place/third place).
 • Nauji darbo metodai (New working methods).
 • Bibliotekininko profesija (The librarian profession).

Apie BOBCATSSS:

BOBCATSSS – tai kasmetinė tarptautinė bibliotekininkystės ir informacijos studentų konferencija, rengiama nuo 1993 metų. Ši konferencija unikali tuo, kad ji rengiama pačių studentų, kurie sprendžia konferencijos temos, pranešimų, finansavimo, logistikos ir kitus klausimus. Kasmetinė konferencija yra globojama Europos bibliotekininkystės ir informacijos studijų ir mokslų asociacijos EUCLID. Jį nuolat remia ir IFLA (Tarptautinė bibliotekinių asociacijų ir informacijos institucijų federacija), kuri siekia skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių informacijos specialistų. Šių organizacijų atstovai skaitė pranešimus konferencijos metu.

Plačiau susipažinti su įvykusios konferencijos programa galite čia: http://bobcatsss2010.unipr.it/

Informaciją apie būsimą konferenciją Vengrijoje rasite šiuo adresu: http://bobcatsss2011.com/

Parengė: Edvaldas Baltrūnas, Mindaugas Raguotis, Julija Zemcova

Komentarai

 1. Kur galima plačiau paskaityti apie pranešimą "bibliotekininkystės ir informacijos absolventų karjeros galimybes" lietuviškai?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Kol kas apie absolventų karjeros kelius galima paskaityti tik Mindaugo Raguočio bakalauro darbe, kuris saugomas VU Komunikacijos fakultete. Kalbinsime Mindaugą parašyti į tinklaraštį apie atliktą tyrimą :)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Manau, būtų visai naudinga tinklaraštyje pristatynėti įdomių bakalaurinių ir magistrinių darbų rezultatus.
  Julija

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai