Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas - jūsų vedlys bibliotekų pasaulyje

Neseniai pasirodė Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto mokslininkų kuruojamo didžiulio autoriaus kolektyvo parengtas Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, skirtas studijuojantiems bibliotekininkystę ir informaciją, bet taipogi labai naudingas praktikams :). Šis vadovas yra ilgo darbo vaisius, todėl ypatingai džiaugiamės pristatydami šį visomis prasmėmis apčiuopiamą (net 700 p.!) rezultatą plačiai bibliotekinei bendruomenei. Reikėtų paminėti, kad studijų vadovas įkūnijo vieną iš daugelio prof. Audronės Glosienės kūrybiškų idėjų (profesorė - vadovo sudarytoja ir viena iš autorių), todėl autoriams jis yra ir savotiškas prisiminimas apie darbą rengiant šią knygą ir dirbant prie kitų projektų kartu su profesore.

Vadovo koncepcija grindžiama integruotu požiūriu į įvairius veiksnius (kultūrinius, socialinius, technologinius ir kt.), darančius įtaką bibliotekininkystės mokslo ir praktikos plėtrai, todėl knygoje puikiai dera skyriai apie bibliotekų istoriją, technologijų taikymą, vadybą, lektologiją, informacijos tvarkybą ir iešką. Temų įvairovė pareikalavo įvairių žinių ir kompetencijų, todėl vadovo rengimas suvienijo į komandą net 19 autorių - mokslininkų ir dėstytojų, bibliotekose ir informacijos centruose dirbančių profesionalų ir magistrantūros bei doktorantūros studentų.

Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas suskirstytas į 7 dalis. Tai:

Bibliotekininkystės ir informacijos studijų įvadas (autoriai - Jurgita Rudžionienė, Audronė Glosienė, Ramunė Petuchovaitė) - šioje dalyje supažindinama su Lietuvos mokslo ir studijų sistema ir konkrečiai su bibliotekininkystės studijų raida bei Komunikacijos fakulteto patirtimi rengiant šios srities specialistus.

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslo teorija (autoriai - Audronė Glosienė, Zinaida Manžuch, Irena Krivienė, Vita Mozūraitė, Žibutė Petrauskienė, Rasa Januševičienė, Julija Zinkevičienė, Ugnė Rutkauskienė, Elena Macevičiūtė) - dalyje pristatoma mokslo samprata, nagrinėjami pagrindiniai bibliotekininkystės ir informacijos teorijų klausimai, pristatomos bibliotekų funkcijos bei tipologija, nagrinėjamos šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijos.

Bibliotekininkystės istorija (autorius - Arvydas Pacevičius) - aptariama bibliotekų raida pasaulyje ir Lietuvoje, pristatomos įvairios bibliotekos koncepcijos ir modeliai (pvz., kompatiškoji biblioteka, biblioteka-labirintas ir kt.), istoriniu aspektu nagrinėjami tokie reiškiniai, kaip cenzūra ir knygų deginimas, bibliotekų architektūra ir įranga ir kt.

Informacijos tvarkyba ir ieška (autoriai - Osvaldas Janonis, Marija Prokopčik, Erika Janiūnienė, Zinaida Manžuch) - nagrinėjamos bibliografinio aprašymo, klasifikavimo klausimai. Pristatomos informacijos paieškos kalbos, informacijos paieškos teorijos ir sistemos, metaduomenys kaip virtualių dokumentų tvarkymo priemonė ir būdas.

Informacijos ištekliai (autoriai - Zenona Atkočiūnienė, Marija Prokopčik, Žibutė Petrauskienė, Irena Krivienė) - ši dalis supažindina su informacijos išteklių samprata ir valdymo aspektais (bibliotekų fondų planavimas, formavimas, informacijos išteklių organizavimas), skirtas dėmesys ir elektroniniams informacijos ištekliams bei jų tvarkybos ypatumams bibliotekose.

Lektologija (autoriai - Audronė Glosienė, Vita Mozūraitė, Zinaida Manžuch, Dovilė Marčinskaitė) - šioje dalyje nagrinėjama lektologijos, mokslo apie skaitymą ir skaitytoją, samprata, socialiniai, pedagoginiai, psichologiniai skaitymo aspektai, skaitytojų aptarnavimas bibliotekose.

Bibliotekų ir informacijos centrų vadyba (autoriai - Ramunė Petuchovaitė, Jurgita Rudžionienė, Zinaida Manžuch, Kristina Lymantaitė, Zenona Atkočiūnienė, Janina Pupelienė) - šioje dalyje skaitytojas supažindinamas su įvairiais bibliotekininkystės ir bibliotekų valdymo aspektais, įskaitant specialistų rengimą, ekonominius ir politinius bibliotekininkystės valdymo aspektus, informacijos ir komunikacijos technologijų valdymą, bibliotekų veiklos planavimą, organizavimą, vadovavimą bei kontrolę, rinkodarą, informacijos bei žinių vadybą, inovacijų bei pokyčių valdymą ir kt.

Tikimės, kad ši knyga taps ne tik pagalbininku studijų ar praktinio darbo eigoje, bet padės jums pasirinkti labiausiai dominančias darbo sritis ir planuoti ateities karjerą, įkvėps naujiems darbams ir atradimams.

Knyga netrukus bus prieinama Vilniaus universiteto bibliotekos skaitytojams.

Malonaus skaitymo!

Komentarai

  1. Gal kas žinote kokia šio leidinio kaina ir kur būtų galima įsigyti?

    AtsakytiPanaikinti
  2. iš tikrųjų - kur galima ją įsigyti? Niekur nerandu...

    AtsakytiPanaikinti
  3. buvo galima įsigyti Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute (VU Komunikacijos fakultete). Galima teirautis instituto raštvedės Aistės (aiste.lileikaite@kf.vu.lt) ar dar liko egzempliorių

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai