Susipažinkime – Amerikos informacijos centras

Šiame straipsnelyje norėčiau pristatyti Amerikos informacijos centrą, kuriame neseniai lankiausi. Kalbėjome su centro direktore Margarita Juzoniene įvairiais klausimais, tame tarpe ir apie tai, kaip Amerikos informacijos centras ieško naujų idėjų, įgyvendina šiuolaikiškus vartotojų informacijos aptarnavimo sprendimus. Manau, jauniesiems ir būsimiesiems bibliotekininkystės specialistams, o tai pat ir dirbantiems praktikams būtų įdomu susipažinti su šiuo centru.

Pirmiausia, keletas faktų apie patį centrą:

  • Amerikos informacijos centras įsteigtas prie Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados ir veikia nuo 1994 m.
  • Centras užtiktina JAV ambasados veiklos informacinį aprūpinimą, siekia teikti Lietuvos gyventojams ir institucijoms naują ir kokybišką informaciją apie Jungtines Amerikos Valstijas.
  • Vilniuje esantis centras yra plataus tarptautinio JAV informacijos centrų tinklo dalis.
  • Informacija apie centro veiklą ir paslaugas pateikiama interneto svetainėje: http://vilnius.usembassy.gov/irc.html.
  • Fonduose sukaupta apie 5000 knygų, daugiau kaip 50 pavadinimų periodinių leidinių, sukaupta kompaktinių plokštelių kolekcija (apie 200 pavadinimų).
  • Skaitytojai turi galimybę naudotis elektroniniu katalogu bei centro prenumeruojamomis duomenų bazėmis .
  • Tikslinės auditorijos: JAV ambasados darbuotojai, Lietuvos valstybės institucijų tarnautojai ir pareigūnai, diplomatai, mokslininkai ir dėstytojai, žurnalistai, kiti vartotojai, besidomintys JAV kultūra, švietimu bei politika.
Nors, atrodytų, Amerikos informacijos centras yra pakankamai nedidelė institucija, mane nustebino centro platus informacijos paslaugų meniu, kuris neapsiriboja tik tradiciniais informacinio aptarnavimo sprendimais. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kurie būtų įdomūs bibliotekoms ir kitiems informacijos centrams formuojant savo paslaugų asortimentą. Pavyzdžiui, centras užtikrina informacinį oficialių JAV pareigūnų vizitų aprūpinimą – parengia informacinius leidinius apie aplankomą Lietuvos miestą, viešbučius, istorinius paminklus, teikia kitą praktinę informaciją. Iš tiesų, tokia paslauga aktuali ir bibliotekoms (pavyzdžiui, viešosioms), kurios galėtų teikti panašaus pobūdžio paslaugas, kai aptarnaujamoje bendruomenėje vyksta įvairūs renginiai, susitikimai. Patikimos, kokybiškos informacijos sutelkimas ir pateikimas vartotojui kaip tik remiasi bibliotekininkystės ir informacijos specialisto informacijos vertinimo, analizės ir apdorojimo žiniomis bei gebėjimais, todėl vertėtų nepraleisti progos atskleisti tokius gebėjimus, pademonstruoti, kur juos galima naudingai pritaikyti.

Įdomu ir tai, kad Amerikos informacijos centras nedisponuoja didžiuliu biudžetu ar kitais privalumais. Iš tiesų, centro darbuotojai visuomet stengiasi ieškoti efektyviausių sprendimų, kurie gali būti paprasti ir prieinami bet kokiai kitai informacijos institucijai. Pavyzdžiui, vartotojai pasiekiami platinant informaciją apie centro veiklą ir atsakant į vartotojų užklausas elektroniniu paštu. Centro direktorės, Margaritos Juzonienės, teigimu, tai labai pigus ir efektyvus būdas operatyviai pasiekti didelę vartotojų auditoriją. Elektroninis paštas praverčia ir dalijantis patirtimi su kitų JAV informacijos centrų kolegomis bei prašant jų pagalbos, kai reikia greitai atsakyti į skaitytojų užklausas.

Vartotojams dėl jų darbo specifikos dažnai prireikia ne tik bibliografinės, bet faktinės informacijos, todėl centro darbuotojų atsakymai ir rengiama medžiaga pareikalauja sutelkti informaciją iš įvairių šaltinių pritaikant ją prie specifinio vartotojo konteksto ir poreikių. Vėlgi šioje srityje atsiskleidžia tai, kad informacijos specialistas kuria intelektinius produktus, kurie leidžia vartotojams operatyviai priimti tinkamus sprendimus gavus apdorotą ir jų poreikiams pritaikytą informaciją.

Amerikos informacijos centro skaitytojai gali pasidžiaugti ir kitais privalumais – jaukia skaitykla, kurioje galima ne tik paskaityti knygą, bet surengti diskusinį renginį, peržiūrėti filmą, organizuoti mokymus. Centras atviras visiems, jame galima surasti naudingų leidinių įvairia tematika.

Labai patariu jums apsilankyti ir patiems susipažinti su centro veikla!

Amerikos informacijos centro adresas: Akmenų g. 7, Vilnius (centras veikia JAV Ambasados teritorijoje). Apie centro darbo laiką ir paslaugas galima pasiskaityti šioje svetainėje.


Už nuotraukas dėkojame direktorei Margaritai Juzonienei!

Literatūra ir šaltiniai:

JUZONIENĖ, Margarita. Naujas senasis Amerikos informacijos centras. Tarp knygų, 2007, nr. 6, p. 18-19.

Asmeninis pokalbis su centro direktore Margarita Juzoniene.

Komentarai

Populiarūs įrašai