Stažuotės, ekskursijos ir dalyvavimas konferencijose Vokietijoje - paramos galimybės bibliotekininkams

Vokietijos bibliotekų ir informacijos komitetas skiria dalinę paramą užsienio bibliotekininkystės ir informacijos specialistų stažuotėms, ekskursijoms ir dalyvavimui konferencijose, vykstančiose Vokietijoje.

Stažuotės

Bibliotekininkystės ir informacijos specialistai, siekiantys patobulinti savo profesinę kompetenciją, kviečiami teikti paraiškas stažuotėms Vokietijos bibliotekose bei dokumentacijos ir informacijos institucijose. Vieno vizito metu galima aplankyti vieną arba daugiau organizacijų. Stažuotės paskirtis - susipažinti su Vokietijos bibliotekų sektoriaus pasiekimais. Paprastai vizitas trunka nuo vienos iki keturių savaičių. Norint teikti paraišką paramai reikia gauti raštišką patvirtinimą iš kviečiančios institucijos Vokietijoje, kad ji yra pasiryžusi priimti stažuotoją ir koordinuoti jo profesinį vizitą. Paraiška stažuotei turėtų būti pateikiama iš anksto, mažiausiai prieš šešias savaites iki kelionės.

Detalesnė informacija apie stažuočių organizavimą, paramą bei interaktyvi paraiškos forma pateikiami šioje svetainėje.

Ekskursijos

Remiamos grupinės bibliotekininkų ekskursijos, skirtos profesiniam tobulėjimui ir mokymuisi, į Vokietijos institucijas. Norint gauti paramą reikia pateikti teminį profesinės ekskursijos planą ir programą, grupės narių sąrašą, raštišką kvietimą iš Vokietijos institucijų, kurias ketinama aplankyti, ir rekomendacijas iš vietinio Gėtės instituto ar Vokietijos institucijų. Ekskursijos paprastai trunka nuo trijų dienų iki dviejų savaičių.

Detalesnė informacija apie ekskursijų organizavimą, paramą bei interaktyvi paraiškos forma pateikiami šioje svetainėje.

Dalyvavimas konferencijose

Remiamas dalyvavimas profesiniuose renginiuose, organizuojamuose Vokietijoje. Paraiškas galima teikti ne vėliau, kaip prieš šešias savaites iki kelionės.

Daugiau informacijos apie tai, kokios išlaidos finansuojamos, kaip teikti paraišką, o taip pat ir interaktyvią paraiškos formą galima rasti šioje svetainėje.

Skaitantieji vokiečių kalba ras visą informaciją (tekste nuorodos pateiktos į svetainės anglų k. versiją) šioje svetainėje.

Parengta pagal Vokietijos bibliotekų ir informacijos komiteto svetainės informaciją.

Komentarai

Populiarūs įrašai