"Už laisvę skaityti" - peticija dėl Lietuvos bibliotekų

Lietuvos bibliotekininkų draugija parengė ir paskelbė peticiją "Už laisvę skaityti", kurioje kreipiasi į pagrindines Lietuvos valdžios institucijas bei piliečius, atkreipdama dėmesį į viešųjų bibliotekų vaidmenį visuomenėje ir būtinybę sudaryti sąlygas Lietuvos žmonėms naudotis bibliotekų paslaugomis. Bibliotekose nemažai pasiekta gerinant paslaugų kokybę - viešosios bibliotekos modernizuojamos, kompiuterizuojamos, projekto "Bibliotekos pažangai" dėka vyksta interneto prieigos plėtra, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas.

Viešųjų bibliotekų paslaugomis naudojasi labai didelė dalis Lietuvos gyventojų. Svarbu išlaikyti šiuos pasiekimus, be to, užtikrinti naujausių leidinių ir kokybiškų paslaugų prieinamumą. Šios paslaugos būtinos, kad galėtų sklandžiai vykti mokymosi, dalyvavimo kultūriniame gyvenime procesai. Tačiau tam kyla grėsmė, nes bibliotekų finansavimas drastiškai mažinamas.

Peticijos rengėjai kviečia visus Lietuvos piliečius pareikšti savo nuomonę ir poziciją šiuo klausimu. Peticiją perskaityti ir pasirašyti galima šioje svetainėje.

Komentarai

Populiarūs įrašai