Ekskursija į buvusį basųjų karmelitų vienuolyną bei Šv. Dvasios cerkvę ir vienuolyną

Šių metų spalio 20 – 27 dienomis Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Bibliotekininkystės ir informacijos studijų programos studentai kartu su profesoriumi Arvydu Pacevičiumi lankėsi buvusiame basųjų karmelitų vienuolyne ir Šv. Dvasios cerkvėje, esančiuose prie Aušros vartų. Ekskursijos po buvusį basųjų karmelitų vienuolyną metu gidas supažindino su vienuolyno istorija, o profesorius jo pasakojimą papildė informacija apie vienuolyne buvusią biblioteką. Kitoje ekskursijos dalyje popas Vitalijus supažindino su stačiatikių vienuolynų istorija bei mažąja biblioteka, veikiančia prie vienuolyno.

Gidas, pasakojęs apie basuosius karmelitus, ir prof. Arvydas Pacevičius

Buvęs basųjų karmelitų vienuolynas

Į Vilnių ši vienuolija atvyko 1624 m. iš Liublino ir Krokuvos. Vilniaus Šv. Teresės vienuolynas iki 1773 m. priklausė lenkiškajai basųjų karmelitų provincijai, kol 1774 m. buvo įkurta Lietuvos provincija su centru Vilniuje.

Kaip ir kiekvienas viduramžių vienuolynas, Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas privalėjo turėti biblioteką. Ji buvo įkurta pietinėje vienuolyno dalyje virš refektoriaus – antrame aukšte.

Bibliotekininkystės ir informacijos 3 kurso, 1 grupės studentai.
Pirmame aukšte langai į buvusį vienuolyno refektorių, antrame – į biblioteką

Daugiausia buvo komplektuojama teologinė religinė literatūra. Iš XIX a. vizitacijų aktuose nurodytų bibliotekos katalogų ir inventorinių sąrašų galime pamatyti, jog bibliotekos fondą sudarė 11 Šventojo Rašto knygų, praktinio pobūdžio dvasinio gyvenimo vadovėliai, rankraštiniai ir spausdintiniai pamokslų tekstai, vienuolijos regula, 52 biografijos, hagiografiniai šaltiniai. Biblioteka taip pat turėjo 4 medicinos knygas, 109 politinius veikalus, 69 matematikos ir fizikos knygas, kalendorių, 187 filosofijos veikalus - Aristotelio, Tomo Akviniečio raštų bei Fillipo Picinelli knygą. Manoma, jog bibliotekoje būta apie 3600 tomų dokumentų.

Už bibliotekos funkcionavimą, jos priežiūrą buvo atsakingas bibliotekininko pareigas einantis vienuolis. Jis privalėjo rūpintis naujų leidinių įsigijimu, jų tvarkymu, vienuolių aptarnavimu, bibliotekos švara.
Buvusio vienuolyno interjeras

Apie bibliotekos interjerą byloja iki šiandien išlikusios skliautuotos lubos. Daugiau interjero detalių, deja, nebuvo išsaugota.

Šv. Dvasios cerkvė ir vienuolynas

Cerkvė ir vienuolynas veikia nuo 1597 m. Per daugiau nei 400 gyvavimo metų ir cerkvei ir vienuolynui teko patirti daug permainų, kelis perstatymus ir karo negandas. Ši cerkvė gerai žinoma dėl joje palaidotų trijų kankinių: Antonijaus, Eustachijaus ir Jono.

Šv. Dvasios cerkvė ir įėjimas į prie vienuolyno įkurtą biblioteką

Prie vienuolyno įkurta nedidelė biblioteka komplektuoja religinio turinio literatūrą. Vertingų senųjų leidinių biblioteka neturi, tačiau saugo keletą XIX a. pradžios laikraščių. Taip pat fondą vertinga literatūra papildo parapijiečiai.

Popas, kaip vieną įsimintiniausių dovanų, pamini XVII a. pab. – XVIII a. pr. mišiolą lotynų kalba. Nors bibliotekoje dirba ne profesionalūs bibliotekininkai, stengiamasi kuo tiksliau klasifikuoti dokumentus, remiamasi viešųjų bibliotekų pavyzdžiu. Šiuo metu biblioteka turi virš 1000 skaitytojų.

Popas Vitalijus

Trys kankiniai palaidoti cerkvėje

---------------------------------------

Parengė: Eglė Jackevičiūtė, Monika Petronytė, Marta Fominaitė ir Laura Šlenderytė

Komentarai

Populiarūs įrašai