Apgintos net dvi bibliotekininkystės ir informacijos disertacijos per vieną dieną!

Šį penktadienį, gruodžio 18 d., Komunikacijos fakulteto kolektyvas turėjo progą stebėti ne itin dažnai pasitaikantį reginį - dvi Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto doktorantės - Ineta Sibrian ir Ugnė Rutkauskienė - gynė daktaro disertacijas. Abi disertacijos yra originalios ir įdomios, gynimo tarybos - tarpdisciplininės: jose dalyvavo ne tik komunikacijos ir informacijos, bet ir sociologijos, literatūrologijos sričių atstovai.


Ineta Sibrian (kairėje) ir Ugnė Rutkauskienė

Ineta Sibrian apgynė disertaciją „Metodologiniai skaitymo kultūros tyrimų aspektai: pedagoginė paradigma Lietuvos bibliotekininkystėje po 1918 m.“ Disertacijoje dėmesys sutelktas į bibliotekininko vaidmenį formuojant skaitymo kultūrą. Juk bibliotekininkas yra tas specialistas, kuris ne tik padeda surasti reikiamą literatūrą, bet ir lavina skaitytojo literatūrinį skonį, paskatina skaityti. Disertacijoje atliktas unikalus Lietuvos bibliotekininkų tyrimas, kuris buvo parengtas 1984 m. atlikto tyrimo pagrindu ir leido sugretinti duomenis apie bibliotekininkų pasirengimą bei gebėjimą ugdyti skaitymo kultūrą praeityje ir dabartyje.


Ineta Sibrian ir prof. Domas Kaunas

Ugnė Rutkauskienė apgynė disertaciją „Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams“. Disertacijoje pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurta ir pritaikyta originali metodika, kuri leido įvertinti, kokį poveikį daro viešosios bibliotekos vartotojams informacijos technologijos sklaidos kontekste. Iš tiesų, bibliotekos nėra tik vieta, kurioje teikiama prieiga prie informacijos technologijų (pvz., kompiuterio, interneto), nors šis aspektas irgi labai svarbus. Reikšmingas yra paties bibliotekininko, kuris konsultuoja, padeda surasti ir įvertinti informaciją, indėlis į informacijos prieinamumą. Disertacijoje sukurta metodika gali būti pritaikyta pagrindžiant bibliotekų vaidmenis ir vertę, formuojant bibliotekų politiką ir finansavimo mechanizmus.


Ugnė Rutkauskienė kartu su disertacijos vadove prof. Elena Macevičiūte

Nuoširdžiai sveikiname Inetą ir Ugnę įsiliejus į bibliotekininkystės mokslininkų gretas!

Komentarai

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai