Duomenų bazės - Lietuvos mokslininkams ir studentams: naujas Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos projektas

Mokslo ir studijų procese visada svarbu laiku gauti naują ir kokybišką informaciją - mokslinių tyrimų medžiagą, naujas knygas ir kitas publikacijas aktualiais klausimais. Ši informacija paskirstyta įvairiose interneto saugyklose - komercinėse mokslinių žurnalų, knygų duomenų bazėse, aukštųjų mokyklų institucinėse talpyklose, atviros prieigos mokslinės medžiagos rodyklėse ir paieškos sistemose. Neretai mokslininkams ir studentams kyla nemažai sunkumų dėl to, kad jie nežino, kokie ištekliai jiems labiausiai tinka arba neturi pakankamai žinių, kaip ieškoti pasitelkiant minėtus paieškos įrankius. Mokslo duomenų bazių prieinamumo, mokslininkų ir studentų informacinio raštingumo ir kitus mokslininkams bei studentams aktualius klausimus sprendžia Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija įgyvendindama naują projektą "eMoDB.LT: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai", gavusį net 30 mln. litų paramą.

Projektas leis užsiprenumetuoti net 60 mokslo duomenų bazių bei 5 elektroninius archyvus, ištirti duomenų bazių naudojimo situaciją, ypatumus bei mokymo poreikius; apmokyti bibliotekininkus, dirbančius su prenumeruojamomis duomenų bazėmis, surengti mokymus mokslininkams ir studentams.

Daugiau apie projektą skaitykite šiame straipsnyje:

BANIONYTĖ, Emilija; DLUGOBORSKYTĖ-BUDRIENĖ, Dalia; VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Atveriant Lietuvai elektronines mokslo duomenų bazes. Tarp knygų, 2009, rugsėjis, p. 7-9. Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/doc/TK_eMoDB_LT-1.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai