Tarptautinis mokslinis seminaras Vilniaus universiteto bibliotekoje

Vilniaus universiteto biblioteka kartu su Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija ir Rygos Goethe´s institutu 2009 m. spalio 12 d. surengė tarptautinį mokslinį seminarą „Teminių informacijos specialistų (angl. Subject Librarian) rengimas ir veikla: situacija Vokietijoje ir perspektyvos Lietuvai“.

Seminaras buvo skirtas akademinių bibliotekų darbuotojams. Atvyko dalyviai iš Mykolo Riomerio universiteto, Klaipėdos universiteto, Kauno medicinos universiteto, Lietuvos žemės ūkio, Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Kauno technologijos universiteto, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekų ir Vilniaus universiteto bibliotekos.

Akademinė biblioteka yra integrali kiekvienos mokymo institucijos dalis. Šiuo laikotarpiu akademinėms bibliotekoms itin svarbu kaupti ir pateikti informacijos šaltinius, kurie atitiktų aukštosios mokyklos profilį, užtikrintų mokslo ir studijų kokybę, aprūpintų moksline informacija akademinėje institucijoje vykdomus strateginius tyrimus. Dėl šios priežasties atsiranda poreikis aukštos kvalifikacijos informacijos specialistų, teminių informacijos specialistų, gebančių teikti aukšto lygio informacines paslaugas. Teminės informacijos specialistas tai labai profesionalus ir kompetentingas bibliotekininkas, ekspertas keliose teminėse srityse. Jis yra atsakingas už mokslinės literatūros atranką, analizę ir žinių perteikimą. Be to, jis, bendradarbiaudamas su atitinkamais fakultetais, rūpinasi elektronine leidyba, dalykiniais interneto portalais bei teikia paslaugas studentams ir moksliniams darbuotojams. Specialistas suteikia jiems reikalingą dalykinę informaciją bei žinias, reikalingas naudojantis įvairiais savo profesijos informaciniais šaltiniais. Teminės informacijos specialistų trūkumas Lietuvos akademinėse bibliotekose yra akivaizdus, o poreikis – didžiulis.

Tarptautinio seminaro metu dalyviai išklausė
prof. dr. Ute Krauss-Leichert, Hamburgo Taikomųjų mokslų universiteto Dizaino, medijų ir informacijos fakulteto prodekanės, Informacijos skyriaus vedėjos pranešimą, dalyvavo diskusijose ir grupiniame darbe. Pranešėja pristatė teminio informacijos specialisto terminą ir jo sampratas, jų rengimo ir veiklos situaciją Vokietijos universitetuose ir bibliotekose.

Šių metų seminaras išsiskyrė tuo, kad dalyviai ne tik turėjo galimybę klausytis, bet ir patys pateikti sprendimo būdus. Seminaro dalyviai atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į darbo grupes, kuriose turėjo pateikti pasiūlymus apie tai, kokias strategijas, naujoves reikėtų taikyti norint įgyvendinti pokyčius, reikalingus bibliotekininkystės plėtotei.
Darbo grupės siūlė keisti valstybės nuostatas švietimo sistemoje, įdiegti struktūros pokyčius bibliotekose. Taip pat buvo diskutuojama ir apie kvalifikacijos kėlimo ir studijų programų neatitikimą dabarties poreikiams ir teminio bibliotekininko galimą veiklą Lietuvoje. Seminaro metu kilusios diskusijos parodė, kad ši tema Lietuvos bibliotekoms yra tikrai nauja. Bibliotekų darbuotojai puikiai išnaudojo galimybę praplėsti savo teorines žinias, sužinoti kitų kolegų nuomonę, išklausyti naujų idėjų, pasisemti patirties. Įvykęs seminaras atskleidė dar vieną labai aktualią temą Lietuvos bibliotekoms, universitetams ir visai Lietuvos švietimo sistemai.
Pranešimo autorė: Indrė Jankevičiūtė (VU biblioteka)

Komentarai

Populiarūs įrašai