Tarptautinis mokslinis seminaras

Vilniaus universiteto biblioteka kartu su Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija ir Rygos Goethe´s institutu 2009 m. spalio 12 d. 10:00–13:00 val. rengia tarptautinį mokslinį seminarą „Teminių informacijos specialistų (angl. Subject Librarian) rengimas ir veikla: situacija Vokietijoje ir perspektyvos Lietuvai“.

Akademinė biblioteka yra integrali kiekvienos mokymo institucijos dalis. Šiuo laikotarpiu akademinėms bibliotekoms itin svarbu kaupti ir pateikti informacijos šaltinius, kurie atitiktų aukštosios mokyklos profilį, užtikrintų mokslo ir studijų kokybę, aprūpintų moksline informacija akademinėje institucijoje vykdomus strateginius tyrimus. Dėl šios priežasties atsiranda poreikis aukštos kvalifikacijos informacijos specialistų, teminių informacijos specialistų, gebančių teikti aukšto lygio informacines paslaugas. Teminės informacijos specialistas tai labai profesionalus ir kompetentingas bibliotekininkas, ekspertas keliose teminėse srityse. Jis yra atsakingas už mokslinės literatūros atranką, analizę ir žinių perteikimą. Be to, jis, bendradarbiaudamas su atitinkamais fakultetais, rūpinasi elektronine leidyba, dalykiniais interneto portalais bei teikia paslaugas studentams ir moksliniams darbuotojams. Specialistas suteikia jiems reikalingą dalykinę informaciją bei žinias, reikalingas naudojantis įvairiais savo profesijos informaciniais šaltiniais. Teminės informacijos specialistų trūkumas Lietuvos akademinėse bibliotekose yra akivaizdus, o poreikis – didžiulis.

Tarptautinio seminaro dalyviams bus perskaitytas pranešimas apie teminių informacijos specialistų parengimą ir veiklą Vokietijoje bei aptartos perspektyvos Lietuvai grupinio darbo ir diskusijų metu.

Pranešėja: prof.dr. Ute Krauss-Leichert, Hamburgo Taikomųjų mokslų universiteto Dizaino, medijų ir informacijos fakulteto prodekanė; Informacijos skyriaus vedėja.

Seminaras vyks Senato salėje (Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3).

Seminaras skirtas Lietuvos akademinių bibliotekų darbuotojams.

Seminaras vyks vokiečių kalba (sinchroninis vertimas).

Seminaro dalyvio mokesčio nėra.

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu jelena.saikovic@kf.vu.lt arba faksu (8 5) 268 7104. Dalyvių skaičius ribotas: 2–3 žmonės iš vienos bibliotekos. Spalio 8 d. yra paskutinė registracijos diena.

Papildoma informacija teikiama tel. 268 7103 arba el. paštu jelena.saikovic@kf.vu.lt

Laukiame Jūsų seminare!

Komentarai

Populiarūs įrašai