Informacijos verslas, arba dar viena karjeros galimybė išradingiems bibliotekininkams

Laisvai samdomi bibliotekininkai, nepriklausomi informacijos specialistai, informacijos brokeriai, informacijos antrepreneriai, informacijos verslininkai – štai tik keli vardai, naudojami apibūdinant informacijos specialistus, pasirinkusius verslininkų karjerą. Bibliotekininkų karjeros vadovuose toks pasirinkimas dažniausia įvardijamas „netradicine karjera“. Informacijos verslininkų profesijos ištakos siejamos su informacijos technologijų įtaka informacijos kūrimui, naujų informacijos sklaidos ir dauginimo būdų atsiradimą. Tuomet kai kurie išradingieji bibliotekininkai suprato, kad informacijos kopijavimas, paieška, naujų informacijos šaltinių referavimas ir pristatymas klientui patogiu būdu ir pavidalu gali tapti verslu. Vėliau privačių informacijos tarnybų skaičiai sparčiai augo. Pavyzdžiui, Nepriklausomų informacijos specialistų asociacijos duomenimis, 1983 m. buvo užfiksuoti duomenys apie 334 informacijos tarnybas 18 šalyse, o 1984 m. jų skaičius padidėjo iki 1000 įmonių 38 šalyse (žr. The independent information professional, 2009).

Kas yra nepriklausomas informacijos specialistas?

Nepriklausomi informacijos specialistai dažniausia dirba savarankiškai arba kuria savo įmones, kurios teikia platų mokamų informacijos paslaugų spektrą. Tai informacijos paieška, specializuotų ataskaitų rengimas pagal užsakymą, informacijos tam tikra tema surinkimas ir analizė. Štai kaip tokį specialistą apibūdina Mary Ellen Bates, buvusi Nepriklausomų informacijos specialistų asociacijos prezidentė ir informacijos verslininkė:
Informacijos verslas yra labai platus sektorius. Jam priklauso tie specialistai, kurie naudoja įvairius metodus ieškodami ir pristatydami informaciją savo klientams bei teikdami atitinkamas paslaugas. Informacijos, tinkamiausios norint atsakyti į kliento klausimus, atrankos ir surinkimo rezultatas yra informacijos paslaugos ir produktai, pritaikyti specifiniams poreikiams. Informacijos verslininkai savo darbe derina bibliotekininkų, laisvai samdomų tyrėjų, duomenų bazių paieškos specialistų, rinkos ir konkurencinės įžvalgos analitikų, rašytojų, kataloguotojų ir kitų profesijų įgūdžius (Bates, 2009).

Dažniausia informacijos verslininkai specializuojasi tam tikroje srityje. Neretai tai specialistai, kurie turi tam tikros srities (pvz., medicinos, teisės, verslo vadybos, ekonomikos ir kt.) bei bibliotekininkystės ir informacijos išsilavinimą. Tokie atvejai ypač dažni JAV, kur nėra bibliotekininkystės ir informacijos bakalauro studijų programų. Šioje šalyje bibliotekininkystės ir informacijos studijas galima pradėti tik nuo magistro pakopos.

Specializuotos verslo nišos pasirinkimo pavyzdys yra Mary-Doug Wright, informacijos įmonės Apex Information įkūrėjos ir savininkės, karjeros istorija, kurią ji papasakojo bibliotekininkų karjeros vadove „A day in the life – career options in library and information science“. Prieš pasirinkdama bibliotekininkystės studijas būsimoji verslininkė dirbo laboratorijoje, kurioje buvo atliekami tyrimai genetikos ir žemės ūkio srityje. Gavusi bibliotekininkystės magistro laipsnį, ji nusprendė pradėti savo verslą. M.-D. Wright įkurta informacijos įmonė specializuojasi sveikatos apsaugos srityje ir konsultuoja mokslininkus, sveikatos apsaugos pareigūnus.

Kitas pavyzdys – Mary Ellen Bates, Bates Information Services vadovė. Meno ir filosofijos bakalaurė, bibliotekininkystės ir informacijos magistrė, Mary Ellen Bates labai gerai žinoma tarptautinėje bibliotekininkystės specialistų bendruomenėje. Šiuo metu Bates Information Services atlieka užsakomuosius tyrimus verslininkams, organizuoja ir veda informacijos valdymo mokymus privačioms įmonėms, specialiųjų bibliotekų darbuotojams, pradedantiesiems informacijos verslininkams. Beje, informacijos verslininkės interneto svetainėje pateikiama nemažai įdomios informacijos tiek pradedantiesiems informacijos brokeriams, tiek jų klientams ir apskritai, informacijos specialistams, nepriklausomai nuo sektoriaus, kuriame jie dirba.

Pasaulio informacijos verslininkus vienija Nepriklausomų informacijos specialistų asociacija (Association of Independent Information professionals). Jos gretose jau daugiau, nei 500 narių iš įvairių pasaulio kampelių.

Kokias paslaugas teikia informacijos verslininkai?

Paslaugų, teikiamų informacijos verslininkų, spektras irgi pakankamai platus ir priklauso nuo srities, kurioje specializuojamasi. Tačiau galima išskirti ir bendro pobūdžio paslaugas. Pavyzdžiui:

  • Informacijos paieška pagal kliento užklausą. Tai gali būti informacijos paieška internete, archyvuose, bibliotekose ir kt. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nesudėtinga, bet, iš tikrųjų, toks darbas reikalauja ne tik profesionalių paieškos, bet ir mokslinio tyrimo įgūdžių. Visų pirma, informacija yra renkama specializuotose duomenų bazėse, kurių neretai net neindeksuoja paieškos sistemos. Renkant informaciją gali prireikti apklausti tam tikros srities ekspertus, tam būtina išmanyti apklausos metodus. Pagaliau, informacijos verslininkui būtina žinoti, kaip dirbti su archyvų fondais ir greitai surasti reikiamą informaciją.

  • Užsakomųjų tyrimų verslo įmonėms atlikimas. Nepriklausomi informacijos specialistai atlieka konkurentų strategijų ir produktų analizę, tam tikro sektoriaus plėtros ir jai įtakos turinčių veiksnių analizę, rinkodaros tyrimus ir kt. Tam reikia verslo vadybos ir tyrimo metodų žinių. Savo svetainėje Mary Ellen Bates pateikia tokius savo atliktų tyrimų pavyzdžius: efektyviausių pirkėjų išlaikymo programų pavyzdžiai, Centrinės ir Pietų Amerikos telekomunikacijų monopolijų analizė, pagrindinių tiekėjų ir pardavėjų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sektoriuose identifikavimas ir kt.

  • Informacijos valdymas organizacijose. Nepriklausomi informacijos specialistai samdomi nedidelių įmonių, kurioms yra patogiau pirkti informacijos išteklių tvarkybos paslaugas, negu samdyti atskirą darbuotoją. Informacijos verslininkai konsultuoja įmones, steigiančias informacijos centrus, atlieka informacijos auditą ir nustato ar esamos informacijos paslaugos, produktai bei informacijos sklaidos būdai atitinka organizacijos poreikius.

  • Mokymų organizavimas ir konsultacijos. Dar viena informacijos verslininkų niša – organizuoti informacijos paieškos ir valdymo mokymus bei teikti konsultacijas organizacijoms, dirbančioms specifinėje pramonės šakoje arba toms įmonėms, kuriose įsikūrė mokslinių tyrimų padaliniai. Įdomu, kad panašias paslaugas teikia akademinių bibliotekų specialistai (angl. reference librarians), konsultuojantys mokslininkus ir dažniausia besispecializuojantys tam tikroje mokslinių tyrimų srityje. Informacijos verslininkai dažnai konsultuoja pačius bibliotekininkus ir pradedančius informacijos brokerius.

Šis paslaugų sąrašas gali būti plečiamas, tačiau pateikti pavyzdžiai leidžia sudaryti bendrą įspūdį apie informacijos verslininko, arba nepriklausomo informacijos specialisto, darbo pobūdį. Be abejonės, toks karjeros kelias reikalauja nuoseklaus tam tikrų įgūdžių ugdymo. Bet turint viziją ir tikslą galima užsiimti ir karjeros planavimu bei įgyti trūkstamas žinias.

Jeigu norite sužinoti daugiau apie tokios karjeros galimybes, rekomenduoju paskaityti šiuos šaltinius, kuriuos panaudojau rašydama apžvalgą:

A day in the life – career options in library and information science. Edited by Priscilla K. Shontz and Richard A. Murray. Westport, Connecticut, London, 2007. 423 p.

Apex information [interaktyvus]. 2009 [2009 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.apexinformation.com/

Association of independent information professionals [interaktyvus]. 2009 [2009 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.aiip.org/

BATES, M. E. Building and running successful research business. Edited by Reva Basch. [B.v.], 2003. 463 p.

Bates Information services [interaktyvus]. 2009 [2009 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.batesinfo.com/index.html

Komentarai

Populiarūs įrašai