Docento Rimvydo Laužiko patarimai rašantiems bakalauro darbus

Docentas Rimvydas Laužikas irgi neliko abejingas studentų poreikiams. Skelbiame jo patarimus ketvirtakursiams, pradedantiems rengti baigiamuosius darbus.

Temos pasirinkimas, tyrimo reikalingumas, problema
 • Bet kuris mokslo tyrimas remiasi problemos iškėlimu ir jos sprendimu. Problemos gali būti fundamentalios (kuomet mes ko nors nežinome ir siekiame sužinoti) bei taikomosios (kai mokslo žinių prisireikia priimant praktinės veiklos sprendimus). Įvade turi būti iškeltas klausimas (kodėl atliekamas tyrimas?), suformuluota problema, o darbe – klausimas atsakytas ir problema išspręsta. Be to, būtina paaiškinti: „o kas iš to?". Tarkime, įvardinai kažkieno panašumus ar skirtumus, išdėstei skirtingas nuomones kažkuria tema. Na ir kas???? Savo darbo problemą ir tyrimo reikalingumą taip pat reikia pagrįsti.
  • Problemos pagrindimas pateikiamas įvade, prieš darbo objekto apibūdinimą. Turi įrodyti, kad objektas atsirado ne šiaip, „nukabintas iš dangaus”, bet, kad jis atsirado iš konkrečios fundamentalios ar praktinės problemos, kurios sprendimui reikia mokslinių tyrimų.
  Objektas
  • Darbo objektas yra tai, ką tyrinėji. Jį apsibrėžti reikia įvade, tą reikia padaryti aiškiai, maždaug tokiu sakiniu: „Šio darbo objektas yra.....”. Objektas negali būti labai platus ir didelis (pvz., Lietuvos istorija), nes paprasčiausiai nesugebėsi surinkti visos informacijos ir jos apdoroti. Taip pat objektas negali būti labai siauras (pvz., Videniškių kaimo bibliotekos istorija 1990–2000 metais), nes informacijos bus perdaug mažai ir darbo parašyti nepavyks. Žinoma, geriau pasirinkti platesnį objektą ir po to jį susiaurinti pagal įvairius požymius: geografinį (apsibrėžti mažesnį geografinį regioną); chronologinį (apsibrėžti trumpesnį laikotarpį); institucinį (tirti ne visas, o tik dalį institucijų) ir pan.
  Tikslas ir uždaviniai
  • Darbo tikslas yra vienas ir jis turi būti toks, kokio lauki darbo rezultato. Uždaviniai yra pakopos, vedančios link šio tikslo. Paprastai darbo pabaigoje kiekvieną uždavinį atitinka viena išvada. Darbo pabaigoje pateiksi vieną išvadą, antrą išvadą, trečią išvadą, po to jas apibendrinsi parašydamas, kad tikslas pasiektas, kaip matematinėje teoremoje: „nustatyta, kad tai yra tai, iš to galime išvesti teiginį, kad tai yra tai, o tai reiškia, kad šitai yra šitai, taigi galime teigti, kad teorema įrodyta (darbo tikslas pasiektas)...”.
  Temos ištirtumo lygis
  • Temos ištirtumo lygis parodo tavo indėlį į mokslo tyrimus. Kartu jis siejasi su tavo darbo originalumu ir naujumu. Ištirtumo lygį reikia apibūdinti iš tikro KRITIŠKAI. Darbo ištirtumo lygio aptarimas, tai ne literatūros ta tema išvardinimas, o kiekvieno tyrėjo darbo indėlio į temos ištirtumą įvertinimas, parodymas, ką kiekvienas padarė naujo ir ką galėjai iš jų paimti. Kartu, būtina atskleisti, kas dar nepadaryta, nes tai yra tavo tyrimų erdvė. Literatūra, kuria naudojiesi yra tarsi laipteliai, ant kurių pasilypėjęs tu sukuri kažką naujo, tad čia ir reikia išsamiai parodyti, ką tau davė kiekvienas laiptelis. Čia būtina tavo nuomonė.
  Įvadas
  Terminijos vartojimas
  • Įvade BŪTINAI turi būti apibrėžta svarbiausioji terminija ir terminijos požiūriu paaiškinta darbo tema. Kas turima omenyje formuluojant tokį darbo pavadinimą?
  • Kiekvienoje vietoje, kur pavartoji naują terminą ar sąvoką, turi ją paaiškinti išnašose ar tekste maždaug taip: ”šiame darbe terminas „toks ir toks…” yra suprantamas kaip...”. Terminijos apibrėžimui kaip šaltinius dar gali naudoti EUROVOC žodyną, kompiuterijos terminų žodyną (rasi jį čia: http://www.likit.lt/), Lietuvių kalbos žodyną, Standartizacijos departamento terminų duombazę (rasi čia: http://www.lsd.lt/) ar Lietuvos Respublikos terminų banką. Jei pateiki kelis to paties termino apibūdinimus ar kelis skirtingus teiginius tuo pačiu klausimu, PRIVALAI kiekvieną jų kritiškai išanalizuoti, parodyti privalumus ir trūkumus, o po to nurodyti, kokia konkretaus termino samprata (ar kuriuo požiūriu) ir kodėl (argumentuoti) remiesi ar vartoji savo darbe. Beje, dar reikia sekti, kad tie patys dalykai visame darbe būtų vadinami vienodai. Pvz., yra trys terminai apie tą patį: multimedija, įvairialypė terpė ir daugialypė terpė. Jei darbe norėtum apibūdinti tą reiškinį, turi argumentuotai pasirinkti vieną terminą, paaiškinti jį išnašoje ir vartoti jį visame darbe, nepainiodamas kitų, sinoniminių terminų.
  Teorinė dalis
  • Šioje dalyje perdaug išsiplėsti nereikia, nes tai referatyvinio pobūdžio dalis. Iš esmės šia dalimi būtina įrodyti: savo tyrimo reikalingumą ir gerą teorinį pasirengimą atlikti žemiau pateikiamą tyrimą. Visa, kas nereikalinga tyrimui ir nedemonstruoja teorinio pasirengimo, šiame skyriuje yra balastas, ir to reikia vengti.
  Mokslinis tyrimas
  • Mokslinis tyrimas yra kaip teoremos įrodymas matematikoje, todėl kiekvieną savo teiginį pagrįsk dokumentais, kitų autorių tyrimais, faktais, skaičiais, įrodyk, kad skaitytojas patikėtų.
  Darbo tekstas
  • Darbo tekstas turi būti nuoseklus, tai reiškia, kad visame darbe apie tuos pačius dalykus turi būti rašoma tik vienoje vietoje, jei jau pradėjai rašyti apie pvz., vebometriją, tai parašai toje vietoje viską apie ją ir vėliau niekur kitur darbe apie tai neberašai.
  • Tekste kiekvieną savo pasirinkimą, kiekvieną grupavimą, teiginį ir t.t. paaiškink, apibūdink, pagrįsk, įrodyk. Jei nėra pagrindimo, skaitančiajam tavo darbą neaišku ar tu to nesupratai, nežinojai ar tik šiaip nutylėjai. Jei pagrindimas yra, skaitytojas supranta, kad tu identifikavai problemą, sąmoningai ją išsprendei ir pateikei pagrįstą sprendimą.
  • Rašydamas tekstą perdaug neišsiplėsk (taip, taip, suprantu, yra teksto apimties reikalavimai:)). Tekste turi būti tik tai, kas aktualu darbo temos požiūriu, jokių „balastinių” dalykų. Viskas, kas neturi ryšio ir įtakos tavo darbo temai, tikslui, uždaviniams, tavo tyrimui, turi būti išmesta, o tai, kad turi ryšį ir įtaką turi būti pakomentuota temos kontekste ir įrodyta. Turi aiškiai pagrįsti ir įrodyti, kad tai Tavo darbe yra „į temą”, o ne paprasčiausias balastas, skirtas darbo apimčiai padidinti.
  • Tai, ką rašai, neturi būti beletristika, tekstą reikia kurti moksliškai. Pvz., gal literatūroje ar internete yra sociologinių ar pan. tyrimų ta tema, kuriais galima pagrįsti tavo darbo teiginius? Tai galima padaryti maždaug tokio pobūdžio tekstu: „galime teigti, kad daugumai žmonių gyvas muzikos atlikimas yra svarbiau, ir geriau, nei virtualus...* – tai jau būtų mokslinis teiginio pateikimas ir pagrindimas.
   *20… metais šiuo klausimu JAV buvo atliktas tyrimas, kuriometu nustatyta, kad..., plačiau su tyrimo medžiaga galime susipažinti internete, adresu...
  • Jei jau nagrinėji ką nors darbe, tai panagrinėk iš esmės, moksliškai, jei nenori ar neturi laiko nagrinėti moksliškai – visai neliesk šios temos, nes beletristinis skyrelis darbe yra nieko nevertas.
  • Venk copy-paste iš projektų, institucijų ir kt. interneto tinklalapių ar norminių dokumentų (statutų, nuostatų, taisyklių, įstatymų ir pan.). Vieną vertus, tai plagiatas, kitą vertus, nors tai gali būti susiję su darbo tema, bet turi būti ne taip išsamiai pateikta, ne ištisiniu tekstu, tik išrinkti svarbiausi, darbui aktualiausi dalykai, be to, greta iškart turi būti jau tavo kritinis įvertinimas.
  • Rašydamas darbą visada atsimink darbo temą, objektą, tikslą bei uždavinius ir nenukrypk nuo jų. Tad šioje vietoje objektą turi labai detaliai ir aiškiai apibrėžti, nepagailėk tam visos pastraipos ir paskui visada atsiminki, koks yra objektas. Iš esmės objektas turi atitikti tavo tyrimą, pvz., tavo darbo objektas yra ne išsaugojimas apskritai, bet vienas nedidelis išsaugojimo aspektas, kurį Tu tyrinėsi eksperimento būdu. Apie tai ir parašyk.
  • Vikipedija yra netinkamas šaltinis baigiamiesiems darbams. Vikipedija gali pasinaudoti tik tiek, kiek straipsnio pabaigoje rasi nuorodų į patikimesnius interneto šaltinius ta tema.
  • Jei pateiki kelis skirtingus teiginius tuo pačiu klausimu, aprašai kelis panašius objektus, nurodai kelias nuomones ar pan. PRIVALAI kiekvieną jų kritiškai išanalizuoti, parodyti privalumus ir trūkumus, susieti su savo darbo tema ir tikslais. O po to parodyti, kuriuo požiūriu ir kodėl (argumentuoti) remiesi savo darbe.
  Nuorodos į literatūrą
  • Jei darbe pateikiamos idėjos, mintys, teiginiai, tyrimų rezultatai, išvados ir pan. yra ne tavo, o kažkieno, tuomet nuoroda į literatūrą yra būtina. To nepadarius darbas pripažįstamas plagiatu ir jo ginti neleidžiama. Atmink, kad visur, kur dėstomos ne tavo mintys, jos turi būti apipavidalintos kaip citatos arba perpasakotos, prie kiekvienos jų turėtų būti tiksli literatūros nuoroda. Tačiau svarbu ir štai kas: jei didžioji darbo dalis yra citatos ar svetimos mintys, jis vertinamas kaip neoriginalus ir jo ginti neleidžiama. Padirbėk, kad to nebūtų...
  Išvados ir rekomendacijos
  • Išvados ir rekomendacijos yra tavo originalios išvados ir rekomendacijos, kylančios iš tyrimo rezultatų. Negalimas atvejis, kai išvados neturi nieko bendro su darbo tema, objektu, tikslu, uždaviniais ir tyrimu.

  Komentarai

  1. beveik neturiu abejoniu,kad visos klaidos istrauktos is mano praitu metu bakalauro darbo:))puikus,aiskus patarimai,o svarbiausia,ne pauksciu kalba.aciu.

   AtsakytiPanaikinti
  2. Rašant kursinius, bakalauro ir magistro darbus, puiki priemonė yra Šiaulių Universiteto doc. I. Kaffemanienės knygelė "Negalės ir socialinės gerovės tyrimų metodologiniai aspektai" (2006), Šiaulių Universiteto leidykla. Ją galima rasti Šiaulių Universiteto bibliotekoje,Šiaulių miesto knygynuose, pačiam universitete. Šioje knygelėje išdėstyti visi reikalavimai, keliami darbų rašymui, pateikiami detalūs darbų struktūros ir apipavidalinimo reikalavimai, spažindinama su vertinimo kriterijais ir gynimo tvarka, įdėti lentelių, paveikslų, literatūros sąrašo tvarkymo pavyzdžiai. man ji buvo labai naudinga. Sėkmės rašant darbus:-)

   AtsakytiPanaikinti
  3. Sveiki,
   niekur nėra rašoma apie išnašų įskaičiavimą į teksto apimtį. Kiek žinau, rašto darbe spaudos ženklai skaičiuojami SU TARPAIS (taip?), o ar į spaudos ženklus įeina išnašos??
   Ačiū

   AtsakytiPanaikinti
  4. Sveiki, išnašos neįskaičiuojamos į teksto apimtį. O darbo tekste spaudos ženklai skaičiuojami su tarpais

   AtsakytiPanaikinti
  5. Patarimas pradedantiesiems
   Jeigu sugalvojote diplominio darbo temą - jokiam mokslininkui ar publicistui nesakykitė jos pavadinimo (išskyrus darbo vadovą).
   Yra nemažai sugalvotos temos plagijavimo atvejų t.y. kol suspėsi parašyti - atsiras panaši publikacija kokiame nors leidinyje.
   Ypatingai turėtų būti budrūs doktorantai.

   AtsakytiPanaikinti

  Rašyti komentarą

  Populiarūs įrašai